Home > Store> Categories> Translations> Learning to See (Turkish)
Search Store:
Learning to See (Turkish)
Learning to See (Turkish)
by Mike Rother and John Shook
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Institute Turkey

Görmeyi Öğrenmek
Yalın Uygulamacıların israfı oradan kaldırmak için yapacakları çalışmalarda, sürdürülebilir gelişmeler sağlamak adına ihtiyaç duyacakları en önemli teknik olan değer akışlarının haritalandırılmasını anlatır. Değer akış haritası, prosesleri tanımlamanıza, sadece israf alanlarını değil onların kaynaklarını görmenize ve dikkatin akış üzerine odaklanmasına yardımcı olan bir tekniktir.

Publisher:  Yalin Enstitü Dernegi
Number of Pages:  115
  • Customer Reviews
Customer Reviews