Home > Store> Categories> Translations> Learning to See (Swedish)
Search Store:
Learning to See (Swedish)
Learning to See (Swedish)
by Mike Rother and John Shook
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Forum

Lära sig se
Den första och grundläggande handboken i en serie baserad på lean metodik som praktiserats av Toyota i många år. Boken har ett mycket träffande namn. Att få lära sig se är vad vi får vara med om med denna metod för kartläggning och förbättring av informations- och materialflöden. Många är inte vana att se en produkts värdeflöde från dörr till dörr i en fabrik. På engelska kallas metoden för Value-Stream Mapping. På svenska kommer vi att kalla metoden: Design av värdeflöden.

Det är i företagets tillverkningsprocesser som det värde skapas som kunden är beredda att betala för. Det är inte alla processer och aktiviteter som vekligen skapar kundvärde. Många aktiviteter kan innebära rent slöseri och borde inte utföras alls. Förmågan att se skillnden mellan vad som är värdeskapande och vad som är slöseri med resurser kan vara direkt avgörande för ett företags konkurrensförmåga. Denna förmåga har Toyota och andra företag med "Lean Thinking" utvecklat till mästarklass.

ISBN-10:  0-9743225-7-1
Number of Pages:  114
  • Customer Reviews
Customer Reviews