Home > Store> Categories> Translations> Creating Continuous Flow (Turkish)
Search Store:
Creating Continuous Flow (Turkish)
Creating Continuous Flow (Turkish)
by Mike Rother and Rick Harris
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Institute Turkey

Sürekli Akış Yaratmak
Yalın düşüncenin vazgeçilmez hedeflerinden olan değerin kesintisiz akışını sağlamaya yönelik uygulama teknikleri üzerinedir. Sürekli akış, ürün ve malzemenin her defasında sadece değer yaratan adımlardan geçeceği, kesintisiz, beklemesiz ve israflardan arındırılmış bir üretim prosesinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak teknikleri anlatır.

Publisher:  Yalin Enstitü Dernegi
Number of Pages:  100
  • Customer Reviews
Customer Reviews