Home > Store> Categories> Translations> Creating Level Pull (Slovak)
Search Store:
Creating Level Pull (Slovak)
Creating Level Pull (Slovak)
by Art Smalley
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Slovenské centrum produktivity

Tvoríme vyvážený tah
Urobit „Štíhly skok“ z tradicného tlaku smerom k vyváženému tahu je vysneným cielom všetkých „uvedomelých“ manažérov. Pre dosiahnutie takéhoto sna je však potrebné urobit množstvo zmien a dni enormného úsilia pri ich implementácii (najmä, co sa týka zmien samotného myslenia všetkých pracovníkov). Možnost ukázat nám takúto cestu v komplexnej forme prípadovej štúdie dáva kniha Arta Smalleyho Tvoríme vyvážený tah. Art Smalley sa podelil o roky jeho skúseností, ktoré nazbieral ako jeden z prvých zahranicných za mestnancov v samotnej Toyota Motor Corp. v Japonsku a neskôr pocas dalších 20 rokov radil stovkám závodov z rôznych oblastí priemyslu po celom svete ako urobit tento „Štíhly skok“.

Kniha „Tvoríme vyvážený tah“ je pracovnou príruckou, ktorá nás prevedie procesom transformácie spolocnosti Apex (pôsobiaca v automotive segmente) na vyvážený tah. Je to prírucka, ktorá neprináša len návod pre zlepšenia v segregovaných oblastiach, ale dáva nám komplexný pohlad na procesy ako také a zároven možnosti jednoducho pochopit metodiky štíhlej výroby pri transformácii podniku na tahový systém.

Jednoduché a prehladné spracovanie prípadovej štúdie nás krok po kroku vedie smerom k úspechu prostredníctvom dvanástich kriticky stanovených otázok. Každá z nich je zodpovedaná postupne s vysvetlením techník a metodík, ktoré boli použité. Postupným systematickým doplnaním odpovedí je jasné kam implementácia smeruje a aké prínosy nám tento komplexný systém prináša. Je jasné, že uvedený postup bude nutné pri transformácii vášho podniku mierne upravit vzhladom na rozdielnosti výroby a podmienok oproti príkladu v publikácii, avšak môžete sa spolahnút na to, že po vyplnení 12-tich odpovedí sa dostanete za prah dverí, ktoré znamenajú „Mat vlastný vyvážený tah“. Odporúcam nájst si cas na dôkladné preštudovanie „návodu“ od Arta Smalleyho, pretože získané „ovocie“ bude stát za to.

Ing. Michal Porubän
senior konzultant za oblast Lean manufacturing a Logistika v spolocnosti SLCP Consulting s.r.o.

Publisher:  Slovenské centrum produktivity
ISBN-13:  978-80-89333-10-3
SKU:  
Number of Pages:  114
  • Customer Reviews
Customer Reviews