Home > Store> Categories> Translations> Learning to See (Slovak)
Search Store:
Learning to See (Slovak)
Learning to See (Slovak)
by Mike Rother and John Shook
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Slovenské centrum produktivity

Umenie vidiet
Ked sa spolocnosti rozhodnú íst „Lean“ cestou, tak pre väcšinu to znamená prvé zoznámenie s Mapovaním toku hodnoty. Mapovanie toku hodnoty pomáha získat komplexný prehlad o cinnostiach vytvárajúcich hodnotu pre zákazníka i o cinnostiach spôsobujúcich straty a plytvania a to vizualizáciou informacných a materiálových tokov.

Prírucka „Umenie vidiet“, ktorej autormi sú uznávaní nadšenci štíhleho sveta Mike Rother a John Shook Vás prevedie krok za krokom práve metodikou Mapovania toku hodnoty. Mapovanie toku hodnoty je neoddelitelnou súcastou uceleného „Lean“ konceptu – je jeho základným nástrojom, ktorý slúži na zjednotenie pohladu všetkých zainteresovaných na tok hodnoty.

Najväcším atribútom tejto užívatelskej prírucky je jej praktické uplatnenie – v rámci knihy sú uvedené príklady fiktívnych spolocností – Acme Stamping a TWI. Prípadová štúdia postavená na fiktívnej spolocnosti Acme Stamping sprevádza citatela celou knihou a je ilustrovaná množstvom ciastkových máp a je doplnená aj o užitocné rady z dlhorocnej praxe autorov. Prípadová štúdia spolocnosti TWI povzbudzuje citatelov k samostatnému mapovaniu toku hodnoty – je k nej uvedený len základný súbor údajov. Takáto kombinácia umožnuje citatelovi rýchlo porozumiet problematike a zároven dáva možnost prakticky si vyskúšat vytváranie máp toku hodnoty, ku ktorým sa môže kedykolvek vrátit.

Príklady v prírucke sú orientované na výrobné spolocnosti a tí, ktorí hladajú príklady zo sektoru služieb môžu ostat sklamaní. Použitá metodika je však lahko prispôsobitelná aj na sektor služieb, a tak je urcená skutocne pre každého kto má záujem zoznámit sa s cestou, ktorou krácajú úspešné spolocnosti.

Ako praktickú užívatelskú prírucku ju tak môžem odporucit každému, kto má záujem o problematiku, kto potrebuje naštartovat zmeny v spolocnosti, kto je clenom tímu realizujúcim zmenu, pretože táto prírucka robí komplikovaný proces jednoduchým.

Po celom svete sa už predalo viac ako 200 000 kópií tejto prírucky v rôznych jazykových mutáciách a citatelia z celého sveta hodnotia túto prírucku ako neocenitelného pomocníka pri transformácii spolocnosti a postupu pri zlepšovacích aktivitách.

Publisher:  Slovensk√© centrum produktivity
ISBN-13:  978-80-89333-12-7
SKU:  
Number of Pages:  114
  • Customer Reviews
Customer Reviews