Home > Store> Categories> Translations> Managing to Learn (Slovak)
Search Store:
Managing to Learn (Slovak)
Managing to Learn (Slovak)
by John Shook
ABOUT THIS ITEM

ABOUT THIS ITEM:

 

A könyv könyvesboltunkban megrendelheto: Lean Enterprise Institute Hungary

 

 

Manažmente spoznania (Managing to Learn)

 

Riešenie problémov, uzatváranie dohôd, mentorovanie a vedenie – riadenie pomocou metódy A3

 

Mnohí, ktorí poznajú A3 správy, ich primárne vnímajú ako jednoduchý nástroj na komunikáciu alebo riešenie problémov.

Sú však omnoho dôležitejšie. V štruktúre A3 prístupu objavujeme proces, pomocou ktorého organizácia identifikuje, orámuje,

koná a hodnotí progres pri riešení problémov, projektov a návrhov. Vzor, na základe ktorého sa organizácia ucí je súcastou

A3 samotnej, zatial co jej forma sama o sebe predstavuje to, ako jednotlivé organizacné kultúry konajú.

 

V Manažmente spoznania sledujete príbeh manažéra, Kena Sandersona, a príbeh správy, Desiho Portera, ktorý vám odhalí,

ako použit A3 v procese manažovania, ak chcete vytvorit štandardnú metódu pre inovácie, plánovanie, riešenie problémov

a budovanie štruktúry pre širšie a hlbšie formy myslenia – praktický a opakovatelný postup pre organizacné ucenie sa.

 

Úlohou lídrov nie je len riadenie ludí, ale aj ich podpora a motivácia k zmenám, ktoré prispievajú k rozvoju spolocnosti ako

celku. Táto kniha vám ukáže, ako sa pozerat na procesy v rámci vašej firmy nezaujato, len cez fakty a dáta. Lídri aj zamestnanci

v nej nájdu definované svoje úlohy i návody, ako nájst riešenie každodenných výziev. Používanie popísaných metodík prispeje

nielen k zlepšeniu procesov a dosiahnutiu zmeny, ale aj k vášmu rastu a rastu vašich zamestnancov.

Gabriel Szabó, výkonný generálny riaditel - SLOVNAFT, a.s.

 

Každá spolocnost hladá cestu ako zlepšit procesy a naplnit ciele. Bohužial táto cesta nie je jednoduchá a vyžaduje zapojenie tých

najdôležitejších zdrojov – ludí. Väcšina z nás sa už zároven ponaucila, že zrealizovanie zmeny nie je nárocnejšie ako udržanie

trvalých prínosov zmeny. Táto kniha podáva zaujímavým spôsobom návod ako sa dostat k správnej zmene, v správnom case a so

správnymi zdrojmi a zároven dáva návod, ako ponaucenie z tejto cesty zdielat so všetkými zamestnancami a tak vybudovat vysoko

konkurencnú spolocnost.

Miloš Bugan, výkonný riaditel - CEIT Consulting, s.r.o.

Publisher:  Lean Enterprise Institute Hungary
ISBN-13:  978-963-12-7447-9
SKU:  
Publication Date:  February 1, 2017
Number of Pages:  138
  • Customer Reviews
Customer Reviews