Home > Store> Store Home> Creating Continuous Flow (Turkish)

Please Note: The customer is responsible for all import duties, taxes, and customs processing fees associated with orders shipped outside the United States.

Creating Continuous Flow (Turkish)
Creating Continuous Flow (Turkish)
by Mike Rother and Rick Harris
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Institute Turkey

Sürekli Akış Yaratmak
Yalın düşüncenin vazgeçilmez hedeflerinden olan değerin kesintisiz akışını sağlamaya yönelik uygulama teknikleri üzerinedir. Sürekli akış, ürün ve malzemenin her defasında sadece değer yaratan adımlardan geçeceği, kesintisiz, beklemesiz ve israflardan arındırılmış bir üretim prosesinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak teknikleri anlatır.

Publisher:  Yalin Enstitü Dernegi
Number of Pages:  100
X
Search Store:

  • Customer Reviews
Customer Reviews