Home > Store> Store Home> Learning to See (Slovak)

Please Note: The customer is responsible for all import duties, taxes, and customs processing fees associated with orders shipped outside the United States.

Learning to See (Slovak)
Learning to See (Slovak)
by Mike Rother and John Shook
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Slovenské centrum produktivity

Umenie vidiet
Ked sa spolocnosti rozhodnú íst „Lean“ cestou, tak pre väcšinu to znamená prvé zoznámenie s Mapovaním toku hodnoty. Mapovanie toku hodnoty pomáha získat komplexný prehlad o cinnostiach vytvárajúcich hodnotu pre zákazníka i o cinnostiach spôsobujúcich straty a plytvania a to vizualizáciou informacných a materiálových tokov.

Prírucka „Umenie vidiet“, ktorej autormi sú uznávaní nadšenci štíhleho sveta Mike Rother a John Shook Vás prevedie krok za krokom práve metodikou Mapovania toku hodnoty. Mapovanie toku hodnoty je neoddelitelnou súcastou uceleného „Lean“ konceptu – je jeho základným nástrojom, ktorý slúži na zjednotenie pohladu všetkých zainteresovaných na tok hodnoty.

Najväcším atribútom tejto užívatelskej prírucky je jej praktické uplatnenie – v rámci knihy sú uvedené príklady fiktívnych spolocností – Acme Stamping a TWI. Prípadová štúdia postavená na fiktívnej spolocnosti Acme Stamping sprevádza citatela celou knihou a je ilustrovaná množstvom ciastkových máp a je doplnená aj o užitocné rady z dlhorocnej praxe autorov. Prípadová štúdia spolocnosti TWI povzbudzuje citatelov k samostatnému mapovaniu toku hodnoty – je k nej uvedený len základný súbor údajov. Takáto kombinácia umožnuje citatelovi rýchlo porozumiet problematike a zároven dáva možnost prakticky si vyskúšat vytváranie máp toku hodnoty, ku ktorým sa môže kedykolvek vrátit.

Príklady v prírucke sú orientované na výrobné spolocnosti a tí, ktorí hladajú príklady zo sektoru služieb môžu ostat sklamaní. Použitá metodika je však lahko prispôsobitelná aj na sektor služieb, a tak je urcená skutocne pre každého kto má záujem zoznámit sa s cestou, ktorou krácajú úspešné spolocnosti.

Ako praktickú užívatelskú prírucku ju tak môžem odporucit každému, kto má záujem o problematiku, kto potrebuje naštartovat zmeny v spolocnosti, kto je clenom tímu realizujúcim zmenu, pretože táto prírucka robí komplikovaný proces jednoduchým.

Po celom svete sa už predalo viac ako 200 000 kópií tejto prírucky v rôznych jazykových mutáciách a citatelia z celého sveta hodnotia túto prírucku ako neocenitelného pomocníka pri transformácii spolocnosti a postupu pri zlepšovacích aktivitách.

Publisher:  Slovensk√© centrum produktivity
ISBN-13:  978-80-89333-12-7
SKU:  
Number of Pages:  114
X
Search Store:

  • Customer Reviews
Customer Reviews