Home > Store> Categories> Translations> Making Materials Flow (Slovak)
Search Store:
Making Materials Flow (Slovak)
Making Materials Flow (Slovak)
by Rick Harris, Chris Harris, and Earl Wilson
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Slovenské centrum produktivity

Tvoríme materiálové toky
Náklady na logistiku a zásoby boli prvé, kde hladali spolocnosti na zaciatku krízy úspory. Dôvod bol prozaický. Až kríza odhalila problémy, ktoré vo väcšine spolocností boli zakryté zásobami. Z týždna na týžden sa spolocnostiam zvyšovali zásoby na vstupe aj na výstupe závodu. Dôvodom tohto stavu je pretrvávajúci tlakový systém riadenia zásob a logistiky v našich spolocnostiach.

Lean Enterprise Institue (LEI) je organizácia podporujúca zvyšovanie povedomia o filozofii Lean Production (štíhlej výroby). Autori knihy Tvoríme materiálové toky – otec a syn Harrisovci a Earl Wilson – zastupujú generáciu „Lean Thinkers“. Svoje celoživotné poznatky, ktoré získali zavádzaním princípov štíhlej výroby v závodoch po celom svete ich viedli k vytvoreniu špecializovanej prírucky, zameranej na štíhle zásobovanie liniek v rámci závodu. Treba pripomenút, že všetci traja autori získali základy svojich poznatkov bud priamo v Toyote alebo u niektorého z jej dodávatelov.

Kniha Tvoríme materiálové toky je príruckou, ktorá krok za krokom prevedie citatela tvorbou štíhleho zásobovacieho systému na príklade firmy Apex Tube. Celý proces je vysvetlený pomocou 10 krokov od vytvorenia Plánu pre každý diel, cez tvorbu Supermarketu, tvorbu zásobovacích okruhov a tvorbu riadiaceho informacného systému až po udržiavanie, rozširovanie a zlepšovanie už zavedeného štíhleho zásobovacieho systému.

Spolocnost, ktorá je použitá na vysvetlenie zavádzania konceptu štíhleho zásobovania je zo sféry automotive. Je dôležité povedat, že uvedený koncept je možno bez problémov zaviest v akejkolvek prevádzke z akejkolvek výrobnej sféry. Kniha je napísaná velmi jednoducho a prehladne. Ak sa bude tím zodpovedný za implementáciu systému pridržat navrhnutého konceptu, dokáže systém zaviest velmi jednoducho a rýchlo.

Dôležitou castou knihy sú aj poznámky, ktoré slúžia na vysvetlenie dalších možných rozšírení systému – napríklad rozpracovanej výroby alebo finálnych produktov. Autori neobišli ani špecifické typy balení a dielov, kde poskytujú konkrétne príklady riešenia takýchto špecifík.

Kniha je urcená pre všetkých profesionálov z výrobných odvetví, ktorí sa zaujímajú o prvky štíhlej výroby alebo majú záujem o zavedenie systému štíhleho zásobovania vo svojom závode. Je rovnako prínosná pre riadiacich pracovníkov ako aj pre špecialistov urcených pre lean.

Jednoduchost, názornost a profesionalita, ktorú ponúka táto kniha, vydaná Slovenským centrom produktivity, ju predurcuje na použitie pri implementácii štíhlej výroby v slovenskom priemysle. V kombinácii s ostatnými knihami od Lean Enterprise Institute, ktorých preklad pripravilo Slovenské centrum produktivity je táto kniha základom pre implementáciu štíhleho zásobovacieho systému.

Publisher:  Slovenské centrum produktivity
ISBN-13:  978-80-89333-11-0
SKU:  
Number of Pages:  93
  • Customer Reviews
Customer Reviews