Home > Store> Store Home> Creating Continuous Flow (Swedish)

Please Note: The customer is responsible for all import duties, taxes, and customs processing fees associated with orders shipped outside the United States.

Creating Continuous Flow (Swedish)
Creating Continuous Flow (Swedish)
by Mike Rother and Rick Harris
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Forum

Skapa kontinuerliga flöden
En fortsättning till ”Lära sig att se”. Medan ”Lära sig se” handlar om att kartlägga flöden och identifiera problemområden handlar denna handbok mer om hur man löser problem och skapar kontinuerliga flöden.

Publisher:  PLAN Education and Lean Forum
X
Search Store:

  • Customer Reviews
Customer Reviews